• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses
((هم افزایی دو سازمان برای حمایت از شغل و مهارت))سامانه اجتماعی،فرهنگی،هنری،رسانه ای،آموزشی،انتشاراتی

هم افزایی دو سازمان برای حمایت از شغل و مهارت

سال تاسیس :1388

((سازه آموزشی ورزین)) اجتماعی،فرهنگی، نخستین سازه یاری دهنده آموزشگاه های معتبر با تازه ترین روش های جهانی برای پیشرفت در گستره دانش و آموزش. ازبدو تاسیس تا کنون فعالیت های بسیار گوناگون در کشور به انجام رسانده است.

سال تاسیس :1388 موسس و مدیران مجموعه :جمعی از استادان و فن آوران
سال تاسیس:1372

((موسسه آشتی)) آموزشی،فرهنگی،هنری،انتشاراتی، رسانه ای. نخستین موسسه دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی است. ازبدو تاسیس تا کنون فعالیت های بسیار گوناگون در گستره ی ایران و بین الملل به انجام رسانده است.

سال تاسیس:1372 موسس و مدیرمجموعه :جناب آقای دکتر جعفرصابری -

Danube

کانون مهارت یابی جهانی ((دانوب)): میدان شغلی برای ما،اعضای سامانه

Read more

Hamwak

((Hamwak)): پویش توانمندسازی فرهنگی،هنری برای جهش شغل و مهارت

Read more

DATEH

کانون ((داته)): حمایت ازاستاندارد. پایدارتر شدن شغل ما، اعضای سامانه

Read more

eattea

کسب مهارت،درآمد وفرارسانی شغل ما،اعضای سامانه درکانون رسانه ها:((فنجان دانش))

Read more

world b co

تسهیل گری آسانیک برای کسب جهانی ما اعضای سامانه در کانون ((WBC))

Read more

Karoon

یاری رسانی به اشتغال زایی، ما اعضایِ سامانه، در کانون((کارون))

Read more

Surrender

کسب تجربه مااعضایِ سامانه، ازپیش کسوتان، در همایش های زنجیره ای ((آسِ پُردن))

Read more

Asht

کاربردی نمودنِ پتانسیلِ جهانی ما، اعضا، در کانون دیپلماسی ((آشت))

Read more

حمایت از(( شغل و مهارت ))

اشتغال زایی،حمایت از کارهای نوپا و استمرارشغل

بیش تر

ما اعضای سامانه ((جام آشتی)) هدف مان ازارایه بسته های کانون ((پیش کاری))چیست؟

برای به دست آوردن مهارت آسانیک راه و روش پیش یاری پدید آمده است.

پایین ترین بهره بردن ازفرآیند((رسانه)) شناخته شدن شغل ما اعضا است.

دو کانون پایه در طرح های سال های 1398-1404

 سال تاسیس کانون گرای : 1383

کانون ((گرای)) از اعضای متخصص رایانه و دانش کامپیوترتشکیل شده است.تااعضا از امکانات بصری بهره مندشوند.

سال تاسیس کانون گرای : 1383
 سال تاسیس کانون گرای : 1376

کانون ((اِستَش)) از اعضای متخصص مدیریت شغل تشکیل شده است.تااعضا از دانش اشتغال بهره مندشوند.

سال تاسیس کانون گرای : 1376