• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

روش حمایت از(( شغل و مهارت ))

روش حمایت از(( شغل و مهارت ))

روش حمایت از(( شغل و مهارت ))

هدف،ما اعضای((جام آشتی)) پشتی بانی از شغل است.

اگر عضوی دارای ایده یا پتانسیل درون مرزی یا برون مرزی برای برپایی شغل باشد،ما اعضا یاری کرده تا وی با روش تشکیل کانون آغاز به پدید آوردن شغل کند.

هرعضوی دارای شغل نوپایی باشد،در کانون برپاشده خویش

به آسانیک گری پرداخته و کار خود را گسترش میدهد.

هریک از اعضا که دارای چندسال فعالیت شغلی هستند

با یاری تیمی اعضای دیگر کار خود را بیشتر رونق میدهند.

کارهای رونق گرفته اعضا، با آسانیک گری اعضای متخصص

برای فروش برون مرزی آماده میشود.

مهارت آموزی های((جام آشتی))برای آماده شدن فعالیت های

درون مرزی و برون مرزی اعضا است.

برای اشتغال بهترخودمان، ما پیوستیم:
هانبازان،


آسانیک گران،


مَرثان.