• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

روند ریخت گری کانون های نخستینه

یکی از نخستین کانون های شکل گرفته ما اعضا،کانون((اِستَش))است.

هسته پایه ای این کانون در یک تشکل دانشجویی درسال۱۳۷۵ ریخت گرفت.

آماج کانون((اِستَش))راه اندازی شغل و پیشه بوده است.

((رایانه از ستون های زندگی است.))

برپایه این اندیشه

یکی از نخستین نهادهای پدید آورده شده

((دفتر رایانه ستاره قطبی )) بود.

در سال ۱۳۸۳کانون رایانه ((گرای)) تاسیس شد.

سامانه ((جام آشتی))را کانون گرای طراحی و پشتیبانی میکند.