• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

ایجاد و استمرار شغل و مهارت

همه ی ما اعضای ((جام آشتی)) با

رشته آسانیک گری آشنا هستیم و چه بسا عده ای از ما دارای مهارت ها چندگانه ای این رشته ی بی نظیر هستیم.

هدف آسانیک اجتماعی چیست؟

ایجاد شغل و مهارت.

همه ی ما اعضا، میدانیم صیانت نفس یک شهروند در داشتن

شغل است.

مهم تر از ایجاد شغل و آفرینش کار،((استمرار شغل)) است.

ما،اعضای ((جام آشتی))همه به دنبال این هدف مشترک هستیم.

ابزارهایی برای استمرار شغل درسامانه((جام آشتی ))در دسترس همه اعضا گذاشتیم:

آ.مهارت آموزی ب.پیش یاری پ. رسانه

هر سه ابزار دارای هم خانواده های ابزاری دیگر نیز، میباشند،

که همگی برای ایجاد و استمرار ((شغل))است.