• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

ماهدف مان از مهارت آموزی چیست؟

یک)درآمد سرچشمه گرفته شده از مهارت آموخته شده.

دو)ارتقا گواهی رسمی خود برای فضاهایی که هنوز نگرش صنعتی حاکم هست.

قالب ارایه مهارت آموزی ما:

آ) کارگاه های (اقدام به عمل)

ب) سمینار های تخصصی

پ) آموزش های جهانی

ما اعضای پویای((جام آشتی))

همگی آموزش بی نظیر((آسانیک گری)) را فراگرفتیم.

در دوره ی کشاورزی آموزش ها

برای خدمت گزاری به شاهان محلی بود.

در دوره صنعتی آموزش ها

برای خدمت گزاری به سیستم های مالکیتی بود.

در دوره کنونی،((دی جی تال))،آموزش ها

برای خدمت به تیم و کانون تشکیل یافته خویش است.

در دوره دی جی تال،

فزونی ابزار ارتباطی، باعث دارا بودن فعالیت شخصی و

تیمی شده است.

ارکان وجودی فعالیت ها شخصی:

امورمالی،

پشتیبانی رایانه ای،

پشتیبانی حقوقی،

دانش آسانیک گری

ما اعضا همگی فرزند زمان خویش هستیم.

کارگاه های مهارت آموزی کنونی