• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

راه و روش ((پیش یاری))

پیش یاری عملی است که طی آن ۳ دست آوردبه دست میاید:

آ.رونق یک شغل کهن آروین عضو تیم یا کانون.

ب. بهره برداری از دست آورد توسط یک عضوِ تیم یاکانون.

پ. بالا رفتن یک یا چند گامه مهارت آسانیک گری

پیش یاری، ابزاری است، که یک سازمان دارای اعضای هم هدف، ساخته است تا درآسانیک گری پرداخته شود و یک برآیند سودمند به کانون و تیم ارمغان دهد.

ما اعضای پویا، برای بهره از عمل عالی ((پیش یاری))،

با ۴ دسته عضوسرکار داریم:

آ.مدیران سازمان مردمی

ب.دارندگان شغل کهن آروین

پ. فعالان اجتماعی

ت. کانون داران