• تهران6.پایین تر از میدان ونک.بن بست 36.ساختمان ولیعصر2.واحد203.دکترصابری
"Asaniq Holding support us, "Six licenses

واگذاری کانون دیپلماسی کشاورزی ((نجم))۱۸ماهه

واگذاری کانون دیپلماسی کشاورزی ((نجم))۱۸ماهه

تومان25,000,000

 ۸۳۳/۳دیبا

هیچ پیشنهاد بیشتر برای این محصول موجود نیست!

شرایط حمل و نقل

هرگاه 100هزار تومان((خرید))انجام گیرد رساندن((کالا))

در((تهران))رایگان است.

شرایط بازپرداخت

تا10روز هرگونه((پرداخت))ازبرای هرگونه((نهاده))را پس میدهیم.

نهاده=کالا یا خدمات

درخواستهای عمومی

هیچ درخواستی وجود ندارد.